Онлайн обучение на тема: Интегриране на ESG в управлението на компанията

Онлайн обучение на тема: Интегриране на ESG в управлението на компанията

На 27 и 29 ноември 2023 г. Европейската банка за възстановяване и развитие и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Ви канят на безплатно онлайн обучение на тема „Интегриране на ESG в управлението на компанията“.

Обучението е разделено на 4 модула и се провежда в два отделни дни. Всеки модул засяга различна тема от устойчивото развитие на бизнеса. Могат да се включат представители на различни звена/отдели в компаниите, според техните отговорности и темите, които ги засягат.

Какво ще научите в Модули 1 и 2?

  • Какво означава ESG и как да работи за бизнеса ви?
  • Какви са свързаните с ESG регулации и как ви засягат?
  • Какво предвижда Директивата за отчитане на корпоративната устойчивост (CSRD)?
  • Как Таксономията на ЕС, която определя кои дейности са устойчиви, дава допълнителен достъп до финансиране на компаниите?

Какво ще научите в Модули 3 и 4?

  • Какво е въглероден отпечатък на компания или продукт?
  • Как да управлявате темата климат?
  • Как се създава стратегия за декарбонизация?
  • Какво прави един продукт устойчив?
  • Ще говорим с много примери от практиката и ще разиграем конкретни сценарии и казуси, които интересуват компании, ще има възможност за въпроси и дискусия.

Ако вече работите по теми, свързани с ESG, декабонизация, продуктова устойчивост и докладване, може предварително да изпратите въпросите си до: ekaterina.stoyanova@denkstatt.bg.

Линк за регистрация

TOP