До 29 февруари се приемат проекти по Швейцарската програма за насърчаване на млади учени – PROMYS

До 29 февруари се приемат проекти по Швейцарската програма за насърчаване на млади учени – PROMYS

Млади изследователи, които са учили или работили в ЕС-27 или в Швейцария в продължение на поне една година като докторанти или постдокторанти и биха искали да продължат научната си кариера в България, могат да кандидатстват с проектни предложения по Швейцарската програма за насърчаване на млади учени (PROMYS) до 29.02.2024 година, съобщават от МОН.

Кандидатите трябва да имат от две до седем години изследователски опит след придобиване на степен „доктор“, да са граждани на ЕС-27 или Швейцария или да са работили поне три години в една от тези страни, както и да отговарят на останалите изисквания по програмата.

Изчерпателна информация за конкурса и условията за кандидатстване може да се открие на електронната страница на Националната швейцарска фондация за наука – Swiss National Science Foundation (https://snf.ch/en/uDrZ9XdnVZNYvICh/funding).

TOP