НАП с нова електронна услуга за операторите на цифрови платформи

НАП с нова електронна услуга за операторите на цифрови платформи

Операторите на цифрови платформи вече могат да подават по електронен път файлове с информация за лицата (продавачи), които извършват дейност/получават доходи чрез цифрови платформи.

Услугата „Автоматичен обмен на информация от оператори на платформи – DPI/DAC7” е достъпна в Портала за е-услуги на Приходната агенция с квалифициран електронен подпис.

За достъп до електронната услуга е необходимо да се подаде заявление за използването й през Портала за електронни услуги на НАП.

В случай, че данните ще се подават от упълномощено лице, е необходимо да се подаде „Заявление за ползване на електронни услуги с КЕП на упълномощено лице“ с пълен достъп.

Информацията се предоставя в срок до 31 януари на годината, следващата годината, за която се предоставя информация.

На страницата на НАП, в рубрика “Автоматичен обмен на информация, предоставяна от оператори на платформи” са публикувани и примерни xml файлове, в помощ на операторите на платформи при изготвянето на отчетните файлове, както и заповед за определяне на юрисдикциите, за които следва да се предоставя информация.

TOP