Покана за участие в бизнес делегация в гр. Кишинев, Молдова

Покана за участие в бизнес делегация в гр. Кишинев, Молдова, 26 - 27 март 2024 г.

Българската търговско-промишлена палата информира, че в периода 26 – 27 март 2024 г. в гр. Кишинев ще се проведе Българо-молдовски бизнес форум. Събитието се организира съвместно с Молдовската агенция за инвестиции с подкрепата на Министерството на икономиката и индустрията на България по повод Деветото заседание на Междуправителствената българо-молдовска комисия за икономическо сътрудничество.

Форумът ще постави акцент на следните сектори: енергетика, селско стопанство, туризъм, лека промишленост, текстилна промишленост, мебелна промишленост, фармацевтична промишленост, строителство и др.

По информация от Министерството на икономиката и индустрията водещите стокови групи в износа от България за Молдова през първата половина на 2023 г. са нефтените масла и масла от битуминозни минерали, масла и други продукти, получени при дестилацията на каменовъглени катрани, минерални или химични азотни и други торове и медикаменти, флоат стъкло и др..

При вноса в България от Молдова през първата половина на 2023 г. водещите стокови групи са слънчогледови семена, жици, кабели и други изолирани ел. проводници.

Има реални възможности за увеличение на взаимните доставки на стоки и разширяване сътрудничеството в областта на туризма. Има потенциал за увеличаване на българския износ в областта на доставките на стоки на хранително-вкусовата промишленост и оборудването за нея, медикаменти, парфюмерия и козметика, електронни и електротехнически стоки, електродвигатели, машини, подемно-транспортни средства, търговия със земеделски продукти, обмен на информация, възможности за участие в съвместни проекти и инвестиции в аграрния сектор, сътрудничество в областта на животновъдството, растениевъдството и лозаро-винарския сектор.

Форумът включва представяне на актуална информация за икономиката на България и Молдова, подробни презентации на различни сектори с потенциал за развитие на икономическото сътрудничество, както и двустранни бизнес срещи между български и молдовски компании. Работният език на форума е английски.

В тази връзка, отправяме покана за включване в бизнес делегацията, която ще вземе участие в българо-молдовския бизнес форум. Заинтересованите компании могат да заявят интерес чрез предварителна регистрация най-късно до 14 март (четвъртък).

Регистрираните участници ще получат подробна информация за програмата и условията за участие. Организираното пътуване ще се осъществи със самолет. Възможно е и самостоятелно пътуване с автомобилен транспорт. Настаняването в гр. Кишинев ще бъде в близост до мястото на форума.

За допълнителна информация можете да се свържете с Българската търговско-промишлена палата, дирекция “Международно сътрудничество”, тел.: 02 8117 489, e-mail: interdpt@bcci.bg.  

TOP