Днес е Световният ден на пчелите

Всички ние зависим от оцеляването на пчелите

Пчелите и другите опрашители, като пеперудите, прилепите и някои птици, са все по-застрашени от човешката дейност, замърсяването и климатичните промени. Опрашването е основен процес за оцеляването на нашите екосистеми, тъй като от него зависи размножаването на близо 90% от дивоцъфтящите растения, повече от 75% от посевите и 35% от земеделската земя в света. Опрашителите не само допринасят пряко за глобалната продоволствена сигурност –  те играят ключова роля за опазването на биоразнообразието.

Опрашването е от значение и за поддържането на прехраната на дивата природа, тъй като много видове птици и бозайници се хранят с диви плодове, ядки и семена от тях. Ако изчезнат опрашителите, това би довело до драстичен спад в наличието на диви плодове, ядки и семена, което ще засегне всички видове, които зависят от тях.

Пчелите – посланици на опрашителите

Повечето от 25 000 до 30 000 вида пчели  са ефективни опрашители и заедно с мухите, осите, бръмбарите и пеперудите, съставляват по-голямата част от опрашващите видове. Поразително е и разнообразието от други опрашители. Това са прилепите, някои нелетящи бозайници, като маймуни, гризачи, лемури, катерици и др., както и някои птици – колибри, нектарникови, папагали.

Какво може да направи всеки от нас, за да се съхранят пчелите?

–           Да засади разнообразни растения, които цъфтят по различно време през годината в домашната градина или на балкона;

–           Да си купува мед от местни пчелари;

–           Да купува продукти, произведени чрез устойчиви земеделски практики;

–           Да не използва препарати за растителна защита и др.

20 май е обявен от Общото събрание на ООН за Световен ден на пчелите през 2018 г.

TOP