Професионалните училища постигат с близо единица по-нисък среден резултат на матурите по български език

Професионалните училища постигат с близо единица по-нисък среден резултат на матурите по български език Петя Георгиева, ИПИ Професионалното образование в България…

Удостоверенията за професионална квалификация влизат в обединен регистър

Удостоверенията за професионална квалификация влизат в обединен регистър Създава се общ Регистър на издадените удостоверения, свързани с придобитата професионална квалификация…

TOP