Започва приема на кандидатури за пилотното издание на Акселераторска програма за стартъпи в областта на селското стопанство

Акселераторска програма за стартъпи в областта на селското стопанство

Акселераторска програма за стартъпи в областта на селското стопанство

ЦНСССКЦИЕ започва реализацията на пилотния проект „Акселераторска програма за стартиращи предприятия в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа“, който ще се проведе в периода 27 март – 2 април 2023 г. в София Тех Парк, България.

Акселераторската програма има за цел да се привлекат млади и предприемчиви хора към селскостопанския сектор, както и да се подкрепи разработването на иновативни услуги, приложения и продукти в земеделието.

Приемът на кандидатури за участие в Акселератора започва на 10 януари 2023 г. и ще продължи до 10 март 2023 г.

Сред целевите групи на програмата са създаването на иновативни решения за намаляване на въглеродния отпечатък на ХоРеКа индустрията, GIS в земеделието, решения за хранителните отпадъци, въглеродна неутралност в селското стопанство, хранителни технологии, напоителни системи, кръгова икономика на доставките на храни и напитки и др.

През последния ден екипите на допуснатите за участие 20 стартъпа ще представят своята бизнес концепция и проект пред външно жури, както и пред инвеститори, представители на академичните среди и бизнеса, експерти, медии и дипломати от ЦИЕ и Китай.

Трите най-добри проекта от двадесетте финалисти в Акселераторската програма ще бъдат отличени със следните финансови награди:

  • 1-во място – 25 000 евро;
  • 2-ро място – 15 000 евро;
  • 3-то място – 10 000 евро.

Амбицията на Министерство на земеделието и ЦНСССКЦИЕ е тази инициатива да се превърне в ежегодна, с което ще се допринесе за разпространението на иновативни решения в земеделието и ще се свържат предприемаческите екосистеми на страните от ЦИЕ и Китай.

В програмата могат да участват стартиращи компании, регистрирани в една от държавите членки, които участват в Инициативата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа (Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешка Република, Гърция, Унгария, Северна Македония, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения).

За повече информация: startups@china2ceec.org
Кандидатствайте на: www.startups.china2ceec.org

TOP