ДФЗ публикува видео указания и ръководство за подаване на заявление по интервенциите в сектор „Пчеларство“

В помощ на пчеларите ДФЗ публикува видео указания и ръководство за подаване на заявление по интервенциите в сектора

Държавен фонд „Земеделие“ разработи видеоклип с инструкции и ръководство за подаване на заявление за подпомагане по интервенциите в сектора на пчеларството в Системата за електрони услуги (СЕУ). Те са създадени за улеснение на земеделските стопани, относно подпомаганите интервенции и дейности, условията за допустимост, общите изисквания, финансовата помощ и реда за подаване на заявление.

От 17 до 26 юли  2023 г.  се приемат заявления по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за 2023 г.  Финансовият ресурс по тях за тази година е в размер на 10 091 365 лева.

Кандидатите по интервенциите в сектора на пчеларството подават документи за финансова подкрепа единствено чрез СЕУ с квалифициран електронен подпис (КЕП). През СЕУ ще се осъществява и цялата комуникация между администрацията и бенефициерите на ДФЗ.

Видео указания и Ръководство

TOP