Днес е Националният празник на България

Днес е Националният ни празник

България в цифри:

  • Населението на България е 6,4 милиона души и представлява 1,4% от населението на Европейския съюз;
  • Броят на завършилите висше образование на възраст между 25 и 34 години е 34%, а средно за ЕС – 42%;
  • 36% от българите между 16 и 74 години притежават поне базови дигитални умения (55% в ЕС);
  • 2% от населението на възраст 25 – 64 години участва в ученето през целия живот (12% в ЕС);
  • Възобновяемата енергия е 19% от общото потребление на енергия (в ЕС е 23%);
  • Брутният вътрешен продукт на глава от населението е 13 270 евро или 0,5 % от БВП на ЕС.

Най-важните сектори на българската икономика през 2020 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (21,4 %), промишлеността (20,4 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (16,7 %).

На търговията в рамките на ЕС се падат 66 % от износа на България (Германия — 16 %, Румъния — 9 % и Италия — 7 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на Турция — 6 % и Китай — 3 %.

Честит празник!

Източник: Евростат

TOP