ЕК организира онлайн проучване сред земеделските стопани за опростяване на административната тежест

ЕК кани земеделските стопани да вземат участие в онлайн проучване за опростяване на административната тежест

Европейската комисия започна онлайн проучване сред земеделските стопани, за да събере пряко мнения за административните пречки в земеделието.

Анкетата е отворена до 8 април 2024 г. и е на всички езици на ЕС. В нея земеделците ще намерят въпроси, като: колко време годишно отделят за административни процедури, използват ли мобилни устройства за предоставяне на геомаркирани снимки, как оценяват сложността на процедурите и правилата, използват ли външни помощи, за да подготвят заявление за подпомагане по ОСП през 2023 г. и т.н.

Резултатите ще бъдат публикувани през есента на тази година.

Линк към анкетата, като изборът на език става от падащото меню Languages горе вдясно.

TOP