Форум за търсене на партньори по програма Интеррег Румъния – България

Форум за търсене на партньори по програма Интеррег Румъния – България

Управляващият орган на програма Interreg Румъния – България организира форум за търсене на партньори за участие с проектни предложения по Приоритет 3 „Образован регион“, специфична цел 4.2 „Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта на образованието и обучението от разстояние и в електронна среда!“.

Форумът ще се състои онлайн в платформата ZOOM на 8 юли 2024 г. от 10:00 ч. Целта е да се предостави възможност за създаване на контакти с представители на други институции, които могат да станат партньори в бъдещи проекти.

Дневен ред на събитието

Регистрацията е отворена до 5 юли на следния линк.

TOP