Проучване на Евробарометър показва положителни възприятия за икономиката и качеството на живот в регионите на ЕС

Проучване на Евробарометър показва положителни възприятия за икономиката и качеството на живот в регионите на ЕС През миналата седмица Европейската…

ЕК одобри българска схема за държавна помощ от 86,9 млн. евро за земеделските стопани

ЕК одобри българска схема за държавна помощ от 86,9 млн. евро за земеделските стопани Европейската комисия одобри българска схема в…

Европейската комисия предприема действия за подобряване на качеството на стажовете в ЕС

Европейската комисия предприема действия за подобряване на качеството на стажовете в ЕС Качествените стажове могат да помогнат на младите хора…

ЕК организира онлайн проучване сред земеделските стопани за опростяване на административната тежест

ЕК кани земеделските стопани да вземат участие в онлайн проучване за опростяване на административната тежест Европейската комисия започна онлайн проучване…

TOP