Ново проучване на ЕПВ и ЕИБ: Единният пазар на ЕС е ключов катализатор за увеличаване на обхвата на чистите и устойчиви изобретения

Ново проучване на ЕПВ и ЕИБ: Единният пазар на ЕС е ключов катализатор за увеличаване на обхвата на чистите и…

Проучване на Евробарометър показва положителни възприятия за икономиката и качеството на живот в регионите на ЕС

Проучване на Евробарометър показва положителни възприятия за икономиката и качеството на живот в регионите на ЕС През миналата седмица Европейската…

ЕК събира мнения за нелоялни търговски практики в хранителните доставки

Европейската комисия събира мнения за нелоялни търговски практики в хранителните доставки Европейската комисия приканва земеделските стопани и всички оператори във…

ЕК организира онлайн проучване сред земеделските стопани за опростяване на административната тежест

ЕК кани земеделските стопани да вземат участие в онлайн проучване за опростяване на административната тежест Европейската комисия започна онлайн проучване…

TOP